چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ آغاز بتن‌ریزی سکوی ضلع شرقی ورزشگاه وطنی

 تبریکا - با ورود کامیون‌های میکسر، بتن‌ریزی سکوی ضلع شرقی ورزشگاه شهید وطنی آغاز شد.

منبع ویدیو: کانال خبری تبرستان

Middle Add