چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ فعالیت هم‌زمان در ضلع‌های مختلف ورزشگاه وطنی

تبریکا - فعالیت هم‌زمان در ضلع‌های مختلف وطنی برای رساندن ورزشگاه به مسابقات لیگ همچنان ادامه دارد.

منبع ویدیو و عکس: کانال کانون هواداران

Middle Add