نساجی تا به اینجای فصل ۲۰ گل زده است که از این تعداد ۸ گل را هافبک‌های تیم یعنی نوید عاشوری (2)، سجاد آشوری (2)، مهرداد عبدی (2)، محمد میری و حامد شیری (1) زدند. خط هافبک ببرها نشان داده علاوه بر موقعیت‌سازی در مواقع لزوم توانایی لازم برای تهدید مست

نساجی تا به اینجای فصل ۲۰ گل زده است که از این تعداد ۸ گل را هافبک‌های تیم یعنی نوید عاشوری (2)، سجاد آشوری (2)، مهرداد عبدی (2)، محمد میری و حامد شیری (1) زدند. خط هافبک ببرها نشان داده علاوه بر موقعیت‌سازی در مواقع لزوم توانایی لازم برای تهدید مستقیم دروازه حریفان را دارد.

 نساجی تا به اینجای فصل ۲۰ گل زده است که از این تعداد ۸ گل را هافبک‌های تیم یعنی نوید عاشوری (2)، سجاد آشوری (2)، مهرداد عبدی (2)، محمد میری و حامد شیری (1) زدند. خط هافبک ببرها نشان داده علاوه بر موقعیت‌سازی در مواقع لزوم توانایی لازم برای تهدید مستقیم دروازه حریفان را دارد.

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 5
2 محمد مهدی نظری 5
3 سجاد آشوری 3
4 رحمان جعفری 3
5 محمد عباس‌زاده 2
6 مهرداد عبدی 2
7 علی اصغر عاشوری 2
8 فرشاد فرجی 1
9 محمد میری 1
10 حامد شیری 1
11 لاشا توتادزه 1
12 مجتبی ممشلی 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 4
2 فرشاد فرجی 4
3 مجتبی ممشلی 3
4 محمد مهدی نظری 2
5 محمد آبشک 1
6 حمیدرضا دیوسالار 1
7 آرفنگ دافه 1
8 علی اصغر عاشوری 1
#نامYCRC
1 فرشاد فرجی 10 0
2 حامد لک 6 1
3 محمد آبشک 7 0
4 علی شجاعی 4 1
5 مهرداد عبدی 4 0
6 محمدمهدی نظری 4 0
7 علی اصغر عاشوری 2 1
8 احمد عبدالله‌زاده 3 0
9 محمد میری 3 0
10 مجتبی ممشلی 3 0
11 امید سینگ 3 0
12 حمیدرضا دیوسالار 3 0
13 ابوالفضل علایی 0 1
14 رحمان جعفری 2 0
15 لاشا توتادزه 2 0
16 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
17 حامد شیری 1 0
18 سجاد آشوری 1 0
19 آرفنگ دافه 1 0
20 محمد عباس‌زاده 1 0
#نامCR
1 سجاد آشوری 1812
2 محمد آبشک 1779
3 فرشاد فرجی 1754
4 احمد عبداله‌زاده 1726
5 مجتبی ممشلی 1632
6 گیورگی گِوِلِسیانی 1620
7 حامد لک 1501
8 علی اصغر عاشوری 1417
9 حمیدرضا دیوسالار 1298
10 مهرداد عبدی 958
11 حامدد شیری 955
12 محمد میری 918
13 محمد عباس‌زاده 794
14 امید سینگ 727
15 لاشا توتادزه 720
16 رحمان جعفری 676
17 محمد مهدی نظری 637
18 محمد امین رضایی 569
19 علی شجاعی 529
20 آرفنگ دافه 437
21 شاهین مجیدی 244
22 محمد عرفان معصومی 63
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400