یکشنبه, 28 بهمن 1397

چند جای خالی در لیست نساجی؟

 

در لیست نساجی چند جای خالی وجود دارد؟

تبَریکا - روز گذشته فرصت ۸۴ روز نقل و انتقالات به پایان رسید‌. نساجی مازندران در این مدت سهمیه‌های قانونی خود را به شرح زیر جذب کرد. که یک سهمیه فیفا و یک بازیکن زیر 23 سال در لیست نساجی خالی است و این تیم می‌تواند در ادامه فصل اقدام به جذب این دو بازیکن کند.

سهمیه بزرگسالان:

بازیکن لیگ برتر

۱ حامد لک
۲ ابوالفضل علایی
۳ حامد شیری
۴ امید سینگ
۵ علی اصغر عاشوری
۶ احمد عبدالله زاده
۷ جورج ولسیانی ( سهمیه بازیکن خارجی و لیگ برتر )

سهمیه لیگ یک:

۸ محمد آبشک
۹ فرشاد فرجی
۱۰ حمیدرضا دیوسالار
۱۱ سجاد آشوری میدانی
۱۲ سید محمد میری
۱۳ محمد مهدی نظری
۱۴ شاهین مجیدی
۱۵ مهرداد عبدی ( تمدیدی از فصل گذشته)
۱۶ مجتبی ممشلی ( تمدیدی از فصل گذشته)
۱۷ محمد عباس زاده ( تمدیدی از فصل گذشته)

در لیست بزرگسالان نساجی تنها یک سهمیه خالی جود دارد. باشگاه نساجی می‌تواند با استفاده از «سهمیه فیفا» این جای خالی را پر کند‌.

سهمیه جذب بازیکن زیر ۲۳ سال

۱ نیما میرزازاد
۲ احمد نعیمی
۳ نیما مختاری
۴ علی شجاعی
۵ محمد عرفان معصومی
۶ کمیل محمدی
۷ رحمان جعفری (تمدیدی از فصل گذشته)
۸ محمد امین رضایی (تمدیدی از فصل گذشته)

باشگاه نساجی در لیست زیر 23 ساله‌های خود می‌تواند از ۱ سهمیه باقی مانده استفاده کند.

همچنین در این فصل هر باشگاه می‌توانست از ۳ سهمیه زیر ۲۵ سال که سال قبل در عضویت آن تیم بودند هم استفاده کند. یعنی نساجی فقط می‌توانست از مسعود اشرفی استفاده کند که این اتفاق رخ نداد.

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
9 رحمان جعفری 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
7 آرفنگ دافه 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 حامد لک 4 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 محمد آبشک 3 0
6 مجتبی ممشلی 3 0
7 امید سینگ 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 احمد عبدالله‌زاده 2 0
10 ابوالفضل علایی 1 1
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
#نامCR
1 احمد عبداله‌زاده 1366
2 محمد آبشک 1329
3 فرشاد فرجی 1304
4 سجاد آشوری 1281
5 حامد لک 1260
6 حمیدرضا دیوسالار 1208
7 علی اصغر عاشوری 1207
8 مجتبی ممشلی 1182
9 گیورگی گِوِلِسیانی 1170
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 749
13 مهرداد عبدی 688
14 امید سینگ 595
15 علی شجاعی 439
16 رحمان جعفری 389
17 محمدمهدی نظری 314
18 محمد امین رضایی 270
19 شاهین مجیدی 244
20 لاشا توتادزه 180
21 محمد عرفان معصومی 63
22 آرفنگ دافه 58
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400