چاپ کردن این صفحه

همه خریدهای نساجی در یک‌ نگاه؛ چند سهمیه خالی؟

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ برتر: 7 بازیکن

 حامد لک،ابوالفضل علایی،علی اصغر عاشوری،جورج ولسیانی،امید سینگ،حامد شیری و احمد عبدالله زاده

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ یک: 7 بازیکن

فرشاد فرجی، سجاد آشوری میدانی، حمیدرضا دیو سالار، سید محمد میری،شاهین مجیدی، محمد مهدی نظری و محمد آبشک

 بازیکنانی که قراردادشان را تمدید کردند: 3 بازیکن

محمد عباس زاده، مهرداد عبدی و مجتبی ممشلی

خرید های جدید بر اساس سهمیه زیر 23: پنج بازیکن

 نیما میرزازاد، علی شجاعی،نیما مختاری،کمیل محمدی و احمد نعیمی

 بازیکنانی که جزو سهمیه زیر 23 هستند قرارداد دارند: 2 بازیکن

 محمد امین رضایی و رحمان جعفری

Middle Add