چهارشنبه, 28 آذر 1397

همه خریدهای نساجی در یک‌ نگاه؛ چند سهمیه خالی؟

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ برتر: 7 بازیکن

 حامد لک،ابوالفضل علایی،علی اصغر عاشوری،جورج ولسیانی،امید سینگ،حامد شیری و احمد عبدالله زاده

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ یک: 7 بازیکن

فرشاد فرجی، سجاد آشوری میدانی، حمیدرضا دیو سالار، سید محمد میری،شاهین مجیدی، محمد مهدی نظری و محمد آبشک

 بازیکنانی که قراردادشان را تمدید کردند: 3 بازیکن

محمد عباس زاده، مهرداد عبدی و مجتبی ممشلی

خرید های جدید بر اساس سهمیه زیر 23: پنج بازیکن

 نیما میرزازاد، علی شجاعی،نیما مختاری،کمیل محمدی و احمد نعیمی

 بازیکنانی که جزو سهمیه زیر 23 هستند قرارداد دارند: 2 بازیکن

 محمد امین رضایی و رحمان جعفری

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 محمد آبشک 3 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 حامد لک 3 0
6 امید سینگ 2 0
7 مجتبی ممشلی 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 ابوالفضل علایی 1 1
10 احمد عبدالله‌زاده 1 0
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
#نامCR
1 فرشاد فرجی 1304
2 احمد عبداله‌زاده 1186
3 حامد لک 1170
4 محمد آبشک 1166
5 سجاد آشوری 1101
6 علی اصغر عاشوری 1047
7 حمیدرضا دیوسالار 1030
8 مجتبی ممشلی 1002
9 گیورگی گِوِلِسیانی 990
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 723
13 مهرداد عبدی 688
14 علی شجاعی 462
15 امید سینگ 462
16 محمدمهدی نظری 311
17 شاهین مجیدی 244
18 رحمان جعفری 212
19 محمد امین رضایی 180
20 محمد عرفان معصومی 63
21 ابوالفضل علایی 45
22 محمدصادق بارانی 30
23 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400