یکشنبه, 28 بهمن 1397

همه خریدهای نساجی در یک‌ نگاه؛ چند سهمیه خالی؟

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ برتر: 7 بازیکن

 حامد لک،ابوالفضل علایی،علی اصغر عاشوری،جورج ولسیانی،امید سینگ،حامد شیری و احمد عبدالله زاده

خریدهای جدید بر اساس سهمیه لیگ یک: 7 بازیکن

فرشاد فرجی، سجاد آشوری میدانی، حمیدرضا دیو سالار، سید محمد میری،شاهین مجیدی، محمد مهدی نظری و محمد آبشک

 بازیکنانی که قراردادشان را تمدید کردند: 3 بازیکن

محمد عباس زاده، مهرداد عبدی و مجتبی ممشلی

خرید های جدید بر اساس سهمیه زیر 23: پنج بازیکن

 نیما میرزازاد، علی شجاعی،نیما مختاری،کمیل محمدی و احمد نعیمی

 بازیکنانی که جزو سهمیه زیر 23 هستند قرارداد دارند: 2 بازیکن

 محمد امین رضایی و رحمان جعفری

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
9 رحمان جعفری 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
7 آرفنگ دافه 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 حامد لک 4 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 محمد آبشک 3 0
6 مجتبی ممشلی 3 0
7 امید سینگ 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 احمد عبدالله‌زاده 2 0
10 ابوالفضل علایی 1 1
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
#نامCR
1 احمد عبداله‌زاده 1366
2 محمد آبشک 1329
3 فرشاد فرجی 1304
4 سجاد آشوری 1281
5 حامد لک 1260
6 حمیدرضا دیوسالار 1208
7 علی اصغر عاشوری 1207
8 مجتبی ممشلی 1182
9 گیورگی گِوِلِسیانی 1170
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 749
13 مهرداد عبدی 688
14 امید سینگ 595
15 علی شجاعی 439
16 رحمان جعفری 389
17 محمدمهدی نظری 314
18 محمد امین رضایی 270
19 شاهین مجیدی 244
20 لاشا توتادزه 180
21 محمد عرفان معصومی 63
22 آرفنگ دافه 58
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400