چاپ کردن این صفحه

محمد مهدی نظری به نساجی مازندران پیوست

تبریکا- محمدمهدی نظری مهاجم فصل گذشته فجرسپاسی با عقد قراردادی رسمی به تیم نساجی مازندران پیوست. مدت قرارداد این مهاجم باتجربه یک فصل و تا پایان لیگ هجدهم اعتبار دارد.

Middle Add