چاپ کردن این صفحه

علی شجاعی به نساجی مازندران پیوست

تبریکا - علی شجاعی دفاع چپ فصل گذشته سایپا با عقد قراردادی به نساجی مازندران پیوست. شجاعی که سهمیه زیر 23 سال محسوب می‌شود عضو تیم ملی امید کشورمان است.

Middle Add