چاپ کردن این صفحه

محمدصادق بارانی به نساجی مازندران پیوست

تبریکا -  محمدصادق بارانی کاپیتان فصل گذشته پیکان تهران با عقد قراردادی دو ساله به نساجی مازندران پیوست. بارانی که یکی از بازیکنان کلیدی مجیدی جلالی به حساب می‌آمد نقش مهمی در موفقیت‌های فصل گذشته پیکان داشت.

Middle Add