چاپ کردن این صفحه

کمیل محمدی به نساجی مازندران پیوست

تَبَریکا - کمیل محمدی، هافبک دفاعی جوان فصل گذشته نفت تهران که سهمیه زیر ۲۳ سال محسوب می شود به نساجی مازندران پیوست.

Middle Add