چاپ کردن این صفحه

سجاد عاشوری به نساجی مازندران پیوست

تَبَریکا - سجاد آشوری، مهاجم قائمشهری فصل گذشته خونه به خونه بابل، با عقد قراردادی رسمی به عضویت نساجی مازندران در آمد. آشوری که پیش از این در نساجی حضور داشت با قراردادی 2 ساله بار دیگر پیراهن نماینده مازندران در لیگ برتر را بر تن خواهد کرد.

Middle Add