چاپ کردن این صفحه

گزارش تصویری؛ تخلیه فاز دوم سکوهای وطنی

تبریکا - بعد از پایان نصب فاز اول سکوهای ضلع شرقی ورزشگاه شهید وطنی، صبح جمعه  1 تیرماه، محموله‌های آهنی فاز دوم سکوهای وطنی توسط چندین دستگاه تریلی به قائمشهر حمل شد و در ورزشگاه تخلیه شد.

 

Middle Add