چاپ کردن این صفحه

از تیم‌های دیگر مازنی چه خبر؟

تبریکا- هفته سوم رقابت های مرحله اول مسابقات لیگ‌ دسته سوم در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و نتایج تیم های مازندرانی در گروه های مختلف به شهر زیر است

گروه اول

 آریان اندیشه تهران ۰- دریای حربده محمود آباد ۵

 مقاومت نوین تهران ۰- دریای بابل ۲

 شهروند فریدونکنار ۲- نفت ایرانیان ۰

 تیم شهدای ساری در این هفته استراحت داشت.

گروه دوم

کیمیایی تهران ۱ - دماوند آمل ۱

 شهروند رامسر ۷- آریو نجم تهران ۲

 

 لیگ دسته دوم

 هفته دوم

 شهدای بابلسر۲ چوکا تالش ۲

 محمد رضی پور- رامین عباسی

برنامه هفته سوم

 شهرداری بندرعباس - شهدای بابلسر
 سه شنبه ۹ مهر ۹۸ ساعت ۱۵
 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

 

 

 تبریکا؛ رسانه خبری تحلیلی فوتبال مازندران

Middle Add