چاپ کردن این صفحه

پایان بازسازی یک استادیوم قدیمی (عکس)

 

تبریکا - این استادیوم که در مرکز شهر نوشهر واقع شده است با تخریب سکو در قسمت های غرب و جنوبی مواجه شد و سکوهای قسمت شمال هم نوسازی شد و ساختمان مربوط به رختکن و اتاق داوران و ... هم مورد ترمیم قرار گرفت. این ورزشگاه هم اکنون و با سکوهایی که نصب شد 4 هزار نفری است و 15 میلیارد تومان برای بازسازی آن هزینه شد.  شاید تنها نکته ناراحت کننده استادیوم شهدای نوشهر چمن آن باشد که مثل همه استادیوم های شمال سرسبز مصنوعی شده است. اپیدمی مصنوعی کردن چمن استادیوم های شمال سال های سال است که به وجود آمده و هم اکنون علاوه بر استادیوم شهدای نوشهر چمن استادیوم شهید وطنی قائمشهر، شهید عضدی رشت، چوکای تالش و... هم مصنوعی است. 

اما استادیوم شهدای نوشهر در روزهایی آماده بهره برداری دوباره می شود و نونوار شد که اثری از شموشک و ایرسوتر نوشهر در فوتبال ایران نیست. دوتیمی که معرف خیلی از فوتبالیست های نوشهری و مازنی به فوتبال ایران بودند. بازیکنانی مثل کیانوش رحمتی، بهمن طهماسبی، محسن بنگر، رحمان احمدی، سهراب انتظاری، امید رضا رمضانی، مجیدایوبی و...

Middle Add