چاپ کردن این صفحه

اکبر محمدی سرمربی خونه به خونه شد

تبریکا- اکبر محمدی به عنوان سرمربی جدید خونه به خونه معرفی شد. محمدی که در گذشته به عنوان دستیار در نماینده مازندران در لیگ یک سابقه فعالیت داشت این بار به عنوان سرمربی به بابل برگشت.

Middle Add