چاپ کردن این صفحه

مازندران بالاتر از پایتخت در صدر گلزنی و گلسازی

تبریکا- هفته هشتم بازی های لیگ نیز به پایان رسید و تیم های حاضر در این بازی ها، راهی تعطیلاتی بیست روزه شدند. در هشت هفته ای که بازی های لیگ به انجام رسیده 125 توپ از خط دروازه ها عبور کرد و شاید تاثیر استان های مختلف بر به ثمر رسیدن گل های لیگ جالب باشد. در این مطلب سعی کردیم به تفکیک استان های مختلف کشور، گلزنان و پاسورها را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود کدام یک از استان های کشور بیشترین تاثیر را در نتایج به دست آمده بازی های مختلف داشتند.


خوزستان و مازندران گلزن ترین استان های ایران
تا پایان بازی های هفته هشتم 125 گل وارد دروازه ها شده است که  در این میان 5 گل از این تعداد گل توسط بازیکنان خودی به ثمر رسیده  و در 120 گل باقی مانده، این خوزستانی ها  و مازندرانی ها  هستند که در یک رقابت فشرده در صدر سایر استان های کشور قرار دارند. بازیکنان این دو استان به ترتیب  18 و 17 مرتبه توپ را از خط دروازه های تیم حریف عبور داده اند و از زاویه ای دیگر می توان گفت این دو استان روی هم %29.7 از تمام گل های لیگ را به خودشان اختصاص داده و به نوعی حاکم مطلق لیگ به شمارمی آیند.
در ادامه این جدول به ترتیب به استان های تهران و بوشهر و فارس می رسیم که هر کدام به ترتیب 12 و 7 و 7 گل را به ثمر رسانده اند.


سهم خارجی ها در گل های لیگ؛ 24 از 125 گل
البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که پیش از تمامی استان های کشور و بازیکنانی که در لیگ هجدهم توپ می زنند این بازیکنان خارجی حاضر در ایران هستند که توانستند سهم عمده ای در به ثمر رسیدن گل های مختلف داشته باشد و به همین دلیل طبق انتظاری که از یک باریکن خارجی می رود، آنها با 24 گل زده بیشترین سهم را در این جدول به خود اختصاص دهند.


این سه استان؛ بهترین گلسازهای لیگ
اما در پاس های منجر به گل آمار تا حدی متفاوت است و از 77 پاسی که منجر به گل شده است این مازندرانی ها هستند که با 20 پاس گل اختلاف فاحشی را با دیگر استان ها ایجاد کرده اند و به تنهایی در صدر جدول جا خوش کرده اند و با این اختلاف ایجاد شده بعید به مظر می رسد  که  جایگاهشان را به استان دیگری بدهند.
در ادامه این جدول باز هم خوزستانی ها با 10 پاس گل و تهرانی ها با 7 پاس در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند .


تاثیر بالای مازندرانی در گل های لیگ برتر
همان طور که عنوان شد آمار تهیه شده تا هفته هشتم لیگ را در بر گرفته است و این جداول خصوصا در قسمت گلزنان تا پایان تغییرات زیادی را به خود لیگ خواهد دید اما آنچه تا به حال مشاهده کردیم حاکی از آمادگی بالای مازندرانی ها را دارد که  به تنهایی روی 37 گل به ثمر رسیده نقش مستقیم داشته اند. این استان معمولا بازیکنانان زبده ای را در لیگ برتر و لیگ ازادگان به فوتبال کشورمان معرفی کرده است ولی همواره از نبود یک نظام صحیح مدیریتی رنج برده و هیچوقت مدعی جدی برای قهرمانی بحساب نیامده است.

منبع: ورزش سه

Middle Add