چاپ کردن این صفحه

مطهری مربی نساجی : خدا آنها را رسوا کرد / نقاب بعضی ها را برداشتم

در چند روز اخیر اتفاقات قشنگی رخ نداد اما خدا آن بالا است و آنها را رسوا کرد.
به حرمت این ماه و اینکه نمی‌خواهم کام مردم تلخ شود و این شادی خراب شود صحبت نمی‌کنم.
اگر پولی گرفته‌آم حقم را گرفتم حق‌الزحمه من است مگر دزدی کرده‌ام؟
این آقا مصاحبه کرد من هم در پاسخ او جواب دادم. اصلاً کادر فنی شروع‌ کننده نبود.
این ها ماه‌ها بود که دنبال این قضیه بودند اما ما به دنبال آرامش بودیم.
هیچ موقع زیر حرف زور نمی‌روم نقاب بعضی‌ها را برداشتم.
اگر حدادیان پایین نامه را امضا کرده بود مخلص تماشاچیان و این دو آقا بودم.
بهترین خاطره‌هایم را با این تیم و نساجی داشتم و واقعاً عشق کردم.

Middle Add