چاپ کردن این صفحه

✅ اختصاصی؛ آمار تقابل جلالی و برانکو

 تبَریکا - مجید جلالی و برانکو ایوانکوویچ تاکنون ۸ بازی با تیم هایشان مقابل هم صف آرایی کردند که حاصل آن ۳ برد برای برانکو، ۲ برد برای جلالی و ۳ تساوی بوده است. از زمان ‌حضور مجدد برانکو در ایران در لیگ‌ چهاردهم، جلالی حداقل یک امتیاز از این تقابل ها کسب کرده است. نبرد این دو مربی همواره پر گل از آب در آمده است و فقط یک تساوی بدون گل در لیگ شانزدهم داشتند. جلالی هر گاه با تیم جدیدی مقابل برانکو قرار گرفت نتیجه آن دیدار مساوی شد.

Middle Add