چاپ کردن این صفحه

با انتخاب هواداران؛ جواد نکونام در رتبه اول نظرسنجی بهترین سرمربی نساجی

 

?تبریکا – در بخش دهم نظرسنجی تبریکا از شما خواستیم بهترین سرمربی تاریخ نساجی را انتخاب کنید. نظرسنجی که در پایان جواد نکونام با 32.6 درصد آرا به عنوان نفر اول انتخاب شد. پس از او زنده یاد ناصر حجازی با 14 درصد آرا و یحیی گل‌محمدی با 12.8درصد آرا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

♦️رتبه بندی کامل:

?1- جواد نکونام 32.6
?2- زنده یاد ناصر حجازی 14
?3- یحیی گل‌محمدی 12.8
?4- رحیم دست نشان 10.5
?5- محمود فکری 8.1
?6- نادر دست نشان 7
?7- اسماعیل اسماعیلی 5.8
?8- مهدی پاشازاده 4.7
?9- ابراهیم طالبی 3.5
?10- حسین مسگرساروی 1.2

Middle Add