چاپ کردن این صفحه

با انتخاب هواداران؛ محمد امری بهترین دفاع چپ تاریخ نساجی

تبریکا – در بخش سوم نظرسنجی تبریکا از شما خواستیم بهترین دفاع چپ تاریخ نساجی را انتخاب کنید. نظرسنجی که در پایان محمد امری یکی از بزرگ‌‌ترین مدافعان چپ تاریخ نساجی با 48.8 درصد آرا به عنوان نفر اول انتخاب شد. پس از او زنده یاد رضا سلیمی با 21.1 درصد آرا و مجتبی ممشلی با 13.8 درصد آرا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

رتبه بندی کامل:

1- محمد امری: 48.8%
2- رضا سلیمی: 21.1%
3- مجتبی ممشلی: 13.8%
4- حسن خوردستان: 7.3%
5- محمدامین آرام طبع: 4.9%
6- میثم تیموری: 4.1%

Middle Add