چاپ کردن این صفحه

برای گزارشگر بازی: هوادار نه، لاقل آزاده باشید!

 

تبریکا_ انتقادات از گزارشگر بازی‌های خانگی نساجی بالا گرفته و پی‌گیری چند بازی اخیر نشان می‌دهد گله‌های هواداران به حق است.

با توجه به این که غالب بازی‌های نساجی از شبکه‌های سراسری هم پخش شده و می‌شود، طبعا انتظاری نیست که گزارشگر نقش یار دوازدهم نساجی را به عهده بگیرد؛ اما حداقل انتظارات هم در گزارش‌ بازی‌های نساجی رعایت نمی‌شود.

تیمی که بعد از دو دهه به لیگ برتر بازگشته اگر نیاز به هواداری از جانب گزارشگر استانی نداشته باشد، لااقل انتظار عقلانیت و منطق را دارد. منطق پذیرش ظرفیت نساجی و بازیکنان‌اش،
انتقادات بی‌سر و ته و غیرحرفه‌ای از سبک بازی و موارد دیگری که ریز و درشت نشان می‌دهد مسیر گزارشگری بازی‌های نساجی از مسیر عقلانیت و نفع تنها باشگاه لیگ برتری مازندران دور است. انحرافی که هرچه زودتر باید متوقف شده و به شاهراه اصلی که همان دیدن واقعیت‌های ظرفیت و منابع، و شرایط گذشته، حال و آینده نساجی است، بازگردد.

چتر حمایتی از طرف همه منابع استانی می‌تواند تداوم موفقیت و انسجام نساجی را تضمین کند. صداوسیما هم در این بین نقشی غیرقابل انکار دارد.

Middle Add