چاپ کردن این صفحه

بررسی نگرانی هواداران نساجی؛ ساخت سریع سکوهای وطنی مشکل‌ساز می‌شود؟

تبَریکا - در روزهایی که مردم مازندران منتظر اتمام کار سکوی ضلع شرقی(پشت دروازه) بودند تا بتوانند با خیال آسوده به ورزشگاه بروند، چند هفته‌ای کار متوقف شد. اتفاقی که منجر به افزایش فشار مردم شد و در نهایت فشارها نتیجه داد تا مسئولین دست به کار شوند و در اقدامی تحسین‌برانگیز، 24 ساعت شبانه‌روز را برای آمادگی ورزشگاه تلاش کنند. تلاش مسئولین هم ثمربخش بود و ورزشگاه به دومین میزبانی نساجی رسید. ولی هنوز یک دغدغه همراه هواداران نساجی بود. اینکه سرعت بخشیدن به ساخت و ساز سکو، آیا منجر به کاهش مقاومت سکوها می‌شود و این امر خطرناک است؟

به همین بهانه با چند کارشناس این حوزه تماس گرفتیم تا نظرشان را در این باره پرس‌وجو کنیم. طبق نظر این چند کارشناس، اسکلت بتونی نیاز به زمان دارد تا نشست کند و مراحل بعدی صورت بگیرد. ولی در اسکلت‌های فلزی نیازی به این کار نیست. از آن‌جایی که اسکلت سکوی جدید از جنس فلز است، در نتیجه به نظر کارشناس‌ها کارهای ساخت سکوی پشت دروازه اصولی انجام شده و خطری این سکو را تهدید نمی‌کند.

 

Middle Add