چاپ کردن این صفحه

لایک روز؛ فرماندارِ پای کار!

تبَریکا - اقدام انتقال دفترِ کار مهدی محمدی، فرماندار قائمشهر، به ورزشگاه شهید وطنی همه را به تحسین واداشت. او تمام‌ وقت در ورزشگاه حضور دارد و شخصاً ناظر و پیگیر بازسازی ورزشگاه است. دیدن این اتفاقات و نظایر آن در آستانه‌ی مسابقات جای خوشحالی‌ست و نشان از این دارد که شخص فرماندار به خوبی نگرانی مردم از نرسیدن ورزشگاه به اولین دیدار را درک کرد و برای رفعش قدم برداشت. در این روزها که همگی برای آماده‌سازی ورزشگاه به تکاپو افتاده‌اند، این اقدام رنگ دیگری دارد و نمی‌شود به سادگی از این اقدام پسندیده عبور کرد.

Middle Add