سه شنبه, 30 بهمن 1397

دیسلایک روز؛ کلافگی از عکس‌های سفارشی وطنی

 تبریکا - کمتر از 15 روز تا شروع لیگ برتر و اولین میزبانی نساجی باقی مانده اما انگار نه انگار که ما باید در ورزشگاه وطنی برابر ذوب‌آهن قرار بگیریم. سر و وضع ورزشگاه پیر شهر را که می‌بینیم هیچ نشانی از یک ورزشگاه در دست بازسازی که قرار است دو هفته دیگر میزبان هزاران هوادار نساجی باشد ندارد. کارگران کم‌تعداد از رمق افتاده و جدیتی در کار دیده نمی‌شود.

آن روی سکه اما رونق دارد و عکس پشت عکس است که سفارشی از وطنی روی کانال‌های خبری مختلف قرار می‌گیرد تا نانی برای رسانه‌های زرد و افراد که وظیفه دارند تا ورزشگاه را به موقع برسانند داشته باشد؛ بی‌آنکه آبی برای مازندران و قائمشهر و مردم‌اش گرم شود. روزانه چندین و چند نفر از پشت میزها خود را به وطنی می‌رسانند و افرادی دیگر خیر مقدم‌گویان استقبال‌شان می‌کنند و لبخندها قاب گرفته می‌شود برای استفاده در آینده‌های دور و نزدیک؛ اما برای وطنی قدم از قدم برداشته نمی‌شود.

کلافه شده‌ایم. عصبانی هستیم. عصبانی از لبخندهای مصنوعی. از قاب‌های سفارشی. از وطنی پیر که هیچ اراده و همتی برای سرعت بخشیدن به بارسازی‌اش نمی‌بینیم. دردمان را که دوا نمی‌کنید؛ لااقل نمک روی زخم‌مان نپاشید. مردم خوب می‌دانند چه کسانی زحمت می‌کشند و چه عکس‌ها و لبخندهایی نشان از خدمت به جامعه ندارد. از مهندس صنیعی‌فر الگو بگیرید: «از خدمت به مردم ضرر نمی‌کنید».

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
9 رحمان جعفری 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
7 آرفنگ دافه 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 حامد لک 4 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 محمد آبشک 3 0
6 مجتبی ممشلی 3 0
7 امید سینگ 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 احمد عبدالله‌زاده 2 0
10 ابوالفضل علایی 1 1
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
#نامCR
1 احمد عبداله‌زاده 1366
2 محمد آبشک 1329
3 فرشاد فرجی 1304
4 سجاد آشوری 1281
5 حامد لک 1260
6 حمیدرضا دیوسالار 1208
7 علی اصغر عاشوری 1207
8 مجتبی ممشلی 1182
9 گیورگی گِوِلِسیانی 1170
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 749
13 مهرداد عبدی 688
14 امید سینگ 595
15 علی شجاعی 439
16 رحمان جعفری 389
17 محمدمهدی نظری 314
18 محمد امین رضایی 270
19 شاهین مجیدی 244
20 لاشا توتادزه 180
21 محمد عرفان معصومی 63
22 آرفنگ دافه 58
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400