شنبه, 31 فروردين 1398

دیسلایک روز؛ کلافگی از عکس‌های سفارشی وطنی

 تبریکا - کمتر از 15 روز تا شروع لیگ برتر و اولین میزبانی نساجی باقی مانده اما انگار نه انگار که ما باید در ورزشگاه وطنی برابر ذوب‌آهن قرار بگیریم. سر و وضع ورزشگاه پیر شهر را که می‌بینیم هیچ نشانی از یک ورزشگاه در دست بازسازی که قرار است دو هفته دیگر میزبان هزاران هوادار نساجی باشد ندارد. کارگران کم‌تعداد از رمق افتاده و جدیتی در کار دیده نمی‌شود.

آن روی سکه اما رونق دارد و عکس پشت عکس است که سفارشی از وطنی روی کانال‌های خبری مختلف قرار می‌گیرد تا نانی برای رسانه‌های زرد و افراد که وظیفه دارند تا ورزشگاه را به موقع برسانند داشته باشد؛ بی‌آنکه آبی برای مازندران و قائمشهر و مردم‌اش گرم شود. روزانه چندین و چند نفر از پشت میزها خود را به وطنی می‌رسانند و افرادی دیگر خیر مقدم‌گویان استقبال‌شان می‌کنند و لبخندها قاب گرفته می‌شود برای استفاده در آینده‌های دور و نزدیک؛ اما برای وطنی قدم از قدم برداشته نمی‌شود.

کلافه شده‌ایم. عصبانی هستیم. عصبانی از لبخندهای مصنوعی. از قاب‌های سفارشی. از وطنی پیر که هیچ اراده و همتی برای سرعت بخشیدن به بارسازی‌اش نمی‌بینیم. دردمان را که دوا نمی‌کنید؛ لااقل نمک روی زخم‌مان نپاشید. مردم خوب می‌دانند چه کسانی زحمت می‌کشند و چه عکس‌ها و لبخندهایی نشان از خدمت به جامعه ندارد. از مهندس صنیعی‌فر الگو بگیرید: «از خدمت به مردم ضرر نمی‌کنید».

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 5
2 محمد مهدی نظری 3
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد عباس‌زاده 2
5 سجاد آشوری 2
6 مهرداد عبدی 2
7 محمد میری 1
8 فرشاد فرجی 1
9 رحمان جعفری 1
10 حامد شیری 1
11 لاشا توتادزه 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 3
3 مجتبی ممشلی 2
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 حمیدرضا دیوسالار 1
7 آرفنگ دافه 1
8 محمد مهدی نظری 1
#نامYCRC
1 فرشاد فرجی 7 0
2 محمد آبشک 6 0
3 حامد لک 4 1
4 علی شجاعی 3 1
5 علی اصغر عاشوری 2 1
6 حمیدرضا دیوسالار 3 0
7 مجتبی ممشلی 3 0
8 محمدمهدی نظری 3 0
9 محمد میری 3 0
10 مهرداد عبدی 3 0
11 احمد عبدالله‌زاده 2 0
12 امید سینگ 2 0
13 رحمان جعفری 2 0
14 ابوالفضل علایی 0 1
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
18 لاشا توتادزه 1 0
19 حامد شیری 1 0
#نامCR
1 سجاد آشوری 1812
2 محمد آبشک 1779
3 فرشاد فرجی 1754
4 احمد عبداله‌زاده 1726
5 مجتبی ممشلی 1632
6 گیورگی گِوِلِسیانی 1620
7 حامد لک 1501
8 علی اصغر عاشوری 1417
9 حمیدرضا دیوسالار 1298
10 مهرداد عبدی 958
11 حامدد شیری 955
12 محمد میری 918
13 محمد عباس‌زاده 794
14 امید سینگ 727
15 لاشا توتادزه 720
16 رحمان جعفری 676
17 محمد مهدی نظری 637
18 محمد امین رضایی 569
19 علی شجاعی 529
20 آرفنگ دافه 437
21 شاهین مجیدی 244
22 محمد عرفان معصومی 63
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400