دیسلایک روز؛ کلافگی از عکس‌های سفارشی وطنی

 تبریکا - کمتر از 15 روز تا شروع لیگ برتر و اولین میزبانی نساجی باقی مانده اما انگار نه انگار که ما باید در ورزشگاه وطنی برابر ذوب‌آهن قرار بگیریم. سر و وضع ورزشگاه پیر شهر را که می‌بینیم هیچ نشانی از یک ورزشگاه در دست بازسازی که قرار است دو هفته دیگر میزبان هزاران هوادار نساجی باشد ندارد. کارگران کم‌تعداد از رمق افتاده و جدیتی در کار دیده نمی‌شود.

آن روی سکه اما رونق دارد و عکس پشت عکس است که سفارشی از وطنی روی کانال‌های خبری مختلف قرار می‌گیرد تا نانی برای رسانه‌های زرد و افراد که وظیفه دارند تا ورزشگاه را به موقع برسانند داشته باشد؛ بی‌آنکه آبی برای مازندران و قائمشهر و مردم‌اش گرم شود. روزانه چندین و چند نفر از پشت میزها خود را به وطنی می‌رسانند و افرادی دیگر خیر مقدم‌گویان استقبال‌شان می‌کنند و لبخندها قاب گرفته می‌شود برای استفاده در آینده‌های دور و نزدیک؛ اما برای وطنی قدم از قدم برداشته نمی‌شود.

کلافه شده‌ایم. عصبانی هستیم. عصبانی از لبخندهای مصنوعی. از قاب‌های سفارشی. از وطنی پیر که هیچ اراده و همتی برای سرعت بخشیدن به بارسازی‌اش نمی‌بینیم. دردمان را که دوا نمی‌کنید؛ لااقل نمک روی زخم‌مان نپاشید. مردم خوب می‌دانند چه کسانی زحمت می‌کشند و چه عکس‌ها و لبخندهایی نشان از خدمت به جامعه ندارد. از مهندس صنیعی‌فر الگو بگیرید: «از خدمت به مردم ضرر نمی‌کنید».

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 محمد آبشک 3 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 حامد لک 3 0
6 امید سینگ 2 0
7 مجتبی ممشلی 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 ابوالفضل علایی 1 1
10 احمد عبدالله‌زاده 1 0
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
#نامCR
1 فرشاد فرجی 1214
2 احمد عبداله‌زاده 1096
3 حامد لک 1080
4 محمد آبشک 1076
5 سجاد آشوری 1011
6 مجتبی ممشلی 990
7 علی اصغر عاشوری 957
8 حمیدرضا دیوسالار 952
9 گیورگی گِوِلِسیانی 900
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 719
13 مهرداد عبدی 598
14 علی شجاعی 437
15 امید سینگ 376
16 محمدمهدی نظری 311
17 رحمان جعفری 212
18 محمد امین رضایی 180
19 شاهین مجیدی 154
20 محمد عرفان معصومی 63
21 ابوالفضل علایی 45
22 محمدصادق بارانی 30
side add 1
Your_ADD_120*400