چاپ کردن این صفحه

گزارش اختصاصی؛ برای اَبرو درست کردن چشم را کور نکنیم!

 تبَریکا - توجه همه‌ی هواداران به اتمام سکوی جدید، اسکوربرد، و نورافکن است، غافل از اینکه در این ساخت و سازها قسمتی از چمن ورزشگاه آسیب جدی دیده است. جدا از خاک گرفتگی، جای لاستیک ماشین‌آلات به وضوح روی آن دیده می‌شود. فشار وزن ماشین‌‌ها در هنگام رفت و آمدشان و قرار گرفتن مصالح روی آن باعث شده است که بخش‌هایی از چمن به سطحی صاف و موکت‌گونه بدل شود. چمن به معنای واقعی زیر چرخ‌های ماشین‌آلات له و کوبیده شده است. برای ترمیم این وضعیت، اگر امکان ترمیم وجود داشته باشد، نیاز است بارها و بارها شانه‌کشی صورت پذیرد تا شاید چمن به حالت اول خود بازگردد. گرچه سکو و اسکوربرد و نورافکن مهم است اما چمن مرغوب وطنی عنصر حیاتی ورزشگاه است و باید مورد حفاظت قرار بگیرد. بهتر است مراقب باشیم برای زیبا کردن چهره‌ی ورزشگاه، چشم آن را کور نکنیم.

Middle Add