چاپ کردن این صفحه

دیسلایک شب! هر روز بدتر از دیروز

تبریکا - نساجی در خانه میبرد، همه شاد و سرحالیم، مصاحبه ها از نو شدن لباس خانه ی تیم چهارم(یا نهایتا پنجم) این هفته لیگ یاد میکند اما...

چرا کسی نمیگوید لباس یک پیرزن هر چقدر هم که نو باشد، حتی اگر قلبش را هم‌عوض کنی دیگر جوارح بدنش هنوز فرتوت است و مرگش با لباس تازه عقب نمیفتد.

در عکس میبینیم، زمین کچل و کچل تر میشود، هر سال گستردگی خوردگی چمن مصنویی سبز رنگ بیشتر و گرانول های سیاه رنگ بیشتر چهره مینمایانند.

در بین شادی و شوق تیم جذاب مهاجری، در پس پرده ی زحمات زیاد یکی دو فصل برای وطنی یادمان به صورت و چهره ی آن باشد.

 تبَریکا؛ رسانه‌ی خبری تحلیلی فوتبال مازندران

Middle Add