پنج شنبه, 03 فروردين 1402

تحقق یک آرزو، پایان یک زندگی؛ بدرود کشاورز

 تبریکا- آخرین تصویر ثبت شده تنها یک آدرس دارد. به مانند همیشه وطنی. پنجاه سال برای فرار از سختی‌ها به تنها مامن مردم رنج کشیده پناه آوردن، کار روزانه‌اش بود. وطنی برای مردم شهر خسته مانند مادریست که در لحظات درماندگی فرزندان خود را به آغوش می‌کشد. گوشه‌ای دنج برای فرار از واقعیت های تلخ شهر. برای فراموش کردن تمام رنج‌هایی که هر روز روح آدمی را می‌خورد. پس از هشتاد سال زندگی دیدن دوباره نساجی در لیگ برتر حتما حس و حال متفاوتی برایش داشت. حتما قول و قراری با خدای خود بسته بود. یک بار دیگر دیدن روی معشوق در اوج و پایان.
بازی با ذوب‌آهن آخرین فلش‌بک به تمام خاطرات شیرنش با یک شهر و تیمش بود. اصلا چه می‌دانیم در تک تک لحظات بازی ذوب‌آهن بر کشاورز خسته چه گذشت؟ چه خاطراتی در ذهنش رژه رفتند؟ چه خاطره بازی‌هایی با نساجی کرد؟ در شبی که وطنی برای نخستین بار پس از 24 سال دوباره نورانی شد، کشاورز حتما به تمام روزهای تلخ فراموشی، روزهای سیاه گذشته فکر می‌کرد. روزهایی که نساجی برای ربع قرن به سیاه چاله‌ای بزرگ پرتاب شد. کشاورز اما ماند. ماند تا برخلاف "عباس تک‌پا" گذر از این دورافتادگی را به چشمان خود ببیند. ببیند که می‌شود گذشته و تمام آنچه دزدیده شده را پس گرفت. سرمست از باز پس‌گیری حق خورده شده. سیراب از آرزوی محقق شده. آماده برای پذیرش قول و قرارش. با خدایش. بدرود کشاورز. سلام‌مان را به تک‌پای مغرور برسان.

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 5
2 محمد مهدی نظری 5
3 سجاد آشوری 3
4 رحمان جعفری 3
5 محمد عباس‌زاده 2
6 مهرداد عبدی 2
7 علی اصغر عاشوری 2
8 فرشاد فرجی 1
9 محمد میری 1
10 حامد شیری 1
11 لاشا توتادزه 1
12 مجتبی ممشلی 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 4
2 فرشاد فرجی 4
3 مجتبی ممشلی 3
4 محمد مهدی نظری 2
5 محمد آبشک 1
6 حمیدرضا دیوسالار 1
7 آرفنگ دافه 1
8 علی اصغر عاشوری 1
#نامYCRC
1 فرشاد فرجی 10 0
2 حامد لک 6 1
3 محمد آبشک 7 0
4 علی شجاعی 4 1
5 مهرداد عبدی 4 0
6 محمدمهدی نظری 4 0
7 علی اصغر عاشوری 2 1
8 احمد عبدالله‌زاده 3 0
9 محمد میری 3 0
10 مجتبی ممشلی 3 0
11 امید سینگ 3 0
12 حمیدرضا دیوسالار 3 0
13 ابوالفضل علایی 0 1
14 رحمان جعفری 2 0
15 لاشا توتادزه 2 0
16 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
17 حامد شیری 1 0
18 سجاد آشوری 1 0
19 آرفنگ دافه 1 0
20 محمد عباس‌زاده 1 0
#نامCR
1 سجاد آشوری 1812
2 محمد آبشک 1779
3 فرشاد فرجی 1754
4 احمد عبداله‌زاده 1726
5 مجتبی ممشلی 1632
6 گیورگی گِوِلِسیانی 1620
7 حامد لک 1501
8 علی اصغر عاشوری 1417
9 حمیدرضا دیوسالار 1298
10 مهرداد عبدی 958
11 حامدد شیری 955
12 محمد میری 918
13 محمد عباس‌زاده 794
14 امید سینگ 727
15 لاشا توتادزه 720
16 رحمان جعفری 676
17 محمد مهدی نظری 637
18 محمد امین رضایی 569
19 علی شجاعی 529
20 آرفنگ دافه 437
21 شاهین مجیدی 244
22 محمد عرفان معصومی 63
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400