چاپ کردن این صفحه

بررسی گل‌های خورده نساجی در هر 15 دقیقه

تبَریکا - نساجی مازندران در لیگ هجدهم در کدام یک از بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای آسیب پذیرتر بود؟ با بررسی هر بازه ۱۵ دقیقه‌ای مشخص می‌شود نساجی در ۱۵ دقیقه آخر بازی‌ها تیم آسیب‌پذیرتری بود. همچنین دریافت ۷ گل در ابتدا شروع نیمه دوم نشان از تمرکز پایین‌تر بازیکنان در بین دو نیمه دارد.

 

گل‌های خورده نساجی مازندران در لیگ‌ هجدهم در هر ۱۵ دقیقه بازی‌ها به شرح زیر است:

▪️ دقیقه 0 - 15 (2)

▫️ دقیقه 16 - 30 (2)

▪️دقیقه 31 - 45 (3)

▫️ دقیقه 46 - 60 (7)

▪️ دقیقه 61 - 75 (6)

▫️ دقیقه 76 - 90 (9)

 

 تبَریکا؛ رسانه‌ی خبری تحلیلی فوتبال مازندران

Middle Add