چاپ کردن این صفحه

ویدیو ارسالی؛ بتن‌ریزی سکوهای ورزشگاه وطنی از نمایی نزدیک

 تبریکا - تازه ترین ویدئو از بتن ریزی سکوی وطنی را مشاهده می کنید.

ارسالی نیما امینی

Middle Add