چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ تنها 6 روز تا بازگشت پرشورها به وطنی

 تبریکا - از شش شب دیگر در چنین لحظاتی لیگ برتر باید به تماشاگرانی عادت کند که ساعت ها قبل از سوت داور، ورزشگاه را پر می کنند تا از «شهر ببرها» و عشق بازی با «نساجی قرمز» بگویند.

منبع ویدیو: نساجی اسپرت

Middle Add