چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ بازسازی و لکه‌گیری چمن ورزشگاه وطنی

تبریکا - در راستای آماده سازی چمن ورزشگاه وطنی برای مسابقات لیگ برتر، کار مرمت بخش های آسیب دیده آغاز شد.

منبع ویدیو: کانال خبری تبرستان

Middle Add