چاپ کردن این صفحه

ویدیو اختصاصی؛ تشویق مهندس صنیعی‌فر در ورزشگاه زیارکلا

 تبریکا - در حاشیده دیدار دوستانه نساجی - سایپا، مهندس صنیعی فر در ورزشگاه زیارکلا توسط هواداران نساجی تشویق شد.

Middle Add