چاپ کردن این صفحه

ویدیو اختصاصی؛ گل محمد عباس زاده به سایپا

 تبریکا - محمد عباس زاده در جریان دیدار دوستانه با سایپا موفق شد گل اول نساجی را وارد دروازه حریف کند.

Middle Add