چاپ کردن این صفحه

ویدیو اختصاصی؛ مرور همه ۱۵ گل عباس‌زاده در فصل قبل

 تبریکا - مرور همه ۱۵ گل عباس زاده در فصل قبل. گل هایی که بعد از 24 سال، زمینه ساز صعود نساجی به لیگ برتر شد.

Middle Add