✅ سینگ: یک کاشته برای بیرانوند کنار گذاشته‌ام

منتشرشده در نساجی

✅ مهرداد عبدی: در ورزشگاه وطنی قرمزتر از نساجی نخواهد بود

منتشرشده در مصاحبه

✅ اختصاصی؛ آمار تقابل جلالی و برانکو

منتشرشده در نساجی

✅ آخرین‌ اخبار از دیدار نساجی- پرسپولیس

منتشرشده در نساجی

✴️ با انتخاب هواداران؛ صادق درودگر در رتبه اول نظرسنجی بهترین مدیرعامل نساجی

منتشرشده در نساجی

✴️ ممشلی در گفتگو با تبریکا؛ وطنی داستانی متفاوت دارد

منتشرشده در مصاحبه

کلین شیت های دروازبان نساجی نیز از ۱ کلین شیت نیم فصل اول در ۵ دیدار اول به ۲ کلین شیت افزایش یافته است. سهم لک و رضایی به طور مشترک ۱ کلین شیت بوده است.

منتشرشده در توئیت

گل های خورده نساجی در۵ بازی اول نیم فصل اول ۵ گل بوده که در نیم فصل دوم به ۶ افزایش یافته است. اما گل های زده از ۴ به ۶ افزایش یافته است.

منتشرشده در توئیت

نساجی نسبت به نیم فصل اول ۱ امتیاز بیشتر در ۵ هفته اول کسب کرده است. در نیم فصل اول ۵ بازی و ۵ امتیاز اما در نیم فصل دوم ۵ بازی ۶ امتیاز.

منتشرشده در توئیت

? گل حامد شیری به نفت مسجد سلیمان اولین گل نساجی در تاریخ لیگ برتر بود که از پشت محوطه جریمه به ثمر رسیده است.

منتشرشده در توئیت

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 5
2 محمد مهدی نظری 5
3 سجاد آشوری 3
4 رحمان جعفری 3
5 محمد عباس‌زاده 2
6 مهرداد عبدی 2
7 علی اصغر عاشوری 2
8 فرشاد فرجی 1
9 محمد میری 1
10 حامد شیری 1
11 لاشا توتادزه 1
12 مجتبی ممشلی 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 4
2 فرشاد فرجی 4
3 مجتبی ممشلی 3
4 محمد مهدی نظری 2
5 محمد آبشک 1
6 حمیدرضا دیوسالار 1
7 آرفنگ دافه 1
8 علی اصغر عاشوری 1
#نامYCRC
1 فرشاد فرجی 10 0
2 حامد لک 6 1
3 محمد آبشک 7 0
4 علی شجاعی 4 1
5 مهرداد عبدی 4 0
6 محمدمهدی نظری 4 0
7 علی اصغر عاشوری 2 1
8 احمد عبدالله‌زاده 3 0
9 محمد میری 3 0
10 مجتبی ممشلی 3 0
11 امید سینگ 3 0
12 حمیدرضا دیوسالار 3 0
13 ابوالفضل علایی 0 1
14 رحمان جعفری 2 0
15 لاشا توتادزه 2 0
16 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
17 حامد شیری 1 0
18 سجاد آشوری 1 0
19 آرفنگ دافه 1 0
20 محمد عباس‌زاده 1 0
#نامCR
1 سجاد آشوری 1812
2 محمد آبشک 1779
3 فرشاد فرجی 1754
4 احمد عبداله‌زاده 1726
5 مجتبی ممشلی 1632
6 گیورگی گِوِلِسیانی 1620
7 حامد لک 1501
8 علی اصغر عاشوری 1417
9 حمیدرضا دیوسالار 1298
10 مهرداد عبدی 958
11 حامدد شیری 955
12 محمد میری 918
13 محمد عباس‌زاده 794
14 امید سینگ 727
15 لاشا توتادزه 720
16 رحمان جعفری 676
17 محمد مهدی نظری 637
18 محمد امین رضایی 569
19 علی شجاعی 529
20 آرفنگ دافه 437
21 شاهین مجیدی 244
22 محمد عرفان معصومی 63
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400