چاپ کردن این صفحه

نساجی صاحب یک نماینده در بین ۱۰ بازیکن برتر لیگ هجدهم از نگاه سایت ۹۰

گئورگی گوولسیانی مدافع نساجی با نمره ۲.۸۲ یکی از ۱۰ بازیکن برتر لیگ از نگاه سایت ۹۰ شد. پیش از این گوولسیانی در تیم سوم منتخب فصل متریکا هم قرار گرفته بود.

 

Middle Add