بررسی برنامه تاکتیکی ویژه قطبی؛ چگونه فولاد متحول شد؟ // جمعه, 03 اسفند 1397

بررسی برنامه تاکتیکی ویژه قطبی؛ چگونه فولاد متحول شد؟

✴️ با انتخاب هواداران؛ محمد عباس‌زاده در رتبه اول نظرسنجی بهترین مهاجم نساجی // جمعه, 03 اسفند 1397

✴️ با انتخاب هواداران؛ محمد عباس‌زاده در رتبه اول نظرسنجی بهترین مهاجم نساجی

⛔️ محکومیت باشگاه نساجی // جمعه, 03 اسفند 1397

⛔️ محکومیت باشگاه نساجی

تبریکا بررسی می کند؛ جانشین عاشوری در بازی با فولاد چه کسی است❓ // جمعه, 03 اسفند 1397

تبریکا بررسی می کند؛ جانشین عاشوری در بازی با فولاد چه کسی است❓

✴️ آخرین اخبار دیدار نساجی - فولاد // جمعه, 03 اسفند 1397

✴️ آخرین اخبار دیدار نساجی - فولاد

کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی: نساجی-فولاد // جمعه, 03 اسفند 1397

کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی: نساجی-فولاد

5 نکته از بازی نساجی و فولاد // جمعه, 03 اسفند 1397

5 نکته از بازی نساجی و فولاد

با انتخاب هواداران؛ میلاد کامل در رتبه اول نظرسنجی بهترین هافبک دفاعی نساجی // پنج شنبه, 25 بهمن 1397

با انتخاب هواداران؛ میلاد کامل در رتبه اول نظرسنجی بهترین هافبک دفاعی نساجی

با انتخاب هواداران؛ نادر دست‌نشان در رتبه اول نظرسنجی بهترین هافبک هجومی نساجی // پنج شنبه, 25 بهمن 1397

با انتخاب هواداران؛ نادر دست‌نشان در رتبه اول نظرسنجی بهترین هافبک هجومی نساجی

گولسیانی زننده هفتادمین گل به خودی❗️/ حامد شیری در صدر جدول گل به خودی‌ها‼️ // پنج شنبه, 25 بهمن 1397

گولسیانی زننده هفتادمین گل به خودی❗️/ حامد شیری در صدر جدول گل به خودی‌ها‼️
بهترین سرمربی تاریخ نساجی را انتخاب کنید
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
9 رحمان جعفری 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
7 آرفنگ دافه 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 حامد لک 4 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 محمد آبشک 3 0
6 مجتبی ممشلی 3 0
7 امید سینگ 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 احمد عبدالله‌زاده 2 0
10 ابوالفضل علایی 1 1
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
#نامCR
1 احمد عبداله‌زاده 1366
2 محمد آبشک 1329
3 فرشاد فرجی 1304
4 سجاد آشوری 1281
5 حامد لک 1260
6 حمیدرضا دیوسالار 1208
7 علی اصغر عاشوری 1207
8 مجتبی ممشلی 1182
9 گیورگی گِوِلِسیانی 1170
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 749
13 مهرداد عبدی 688
14 امید سینگ 595
15 علی شجاعی 439
16 رحمان جعفری 389
17 محمدمهدی نظری 314
18 محمد امین رضایی 270
19 شاهین مجیدی 244
20 لاشا توتادزه 180
21 محمد عرفان معصومی 63
22 آرفنگ دافه 58
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400