چاپ کردن این صفحه

بخت نساجی باز شد؛ مجید جلالی روی نیمکت ببرها

تبریکا - پس از مذاکرات مفصل فرهاد صنیعی فر، مالک باشگاه نساجی مازندران و مجید جلالی، در نهایت ساعتی پیش این مربی صاحب نام هدایت نساجی مازندران را برعهده گرفت. حمید مطهری و رضا مرتضی زاده دستیاران جلالی هستند و مابقی دستیاران وی طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.

گفتنی است جلالی از شنبه تمرینات نساجی مازندران را برعهده خواهد گرفت‌.

Middle Add