یادداشت روز؛ مالک واقعی نساجی کجاست؟

 تبریکا - نمی خواهیم بدبین باشیم اما اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، چند قدم بیشتر نمانده تا بر پیکر بی جان نساجی در لیگ برتر مرثیه بخوانیم. زنگ تفریح تیم های دیگر لیگ برتری شدن و در نهایت سقوط به لیگ دسته یک سرانجام این وضع نابسامان خواهد بود. استعفاهای سریالی، کشمکش مالکان، جدایی سرمربی وقت و تعویق چندباره انتخاب سرمربی، و سردرگمی بازیکنانی که حالا خواهان جدایی هستند باعث شده تا اوضاع برای نساجی روز به روز بغرنج تر شود. حتی بدبین ترین هوادار نساجی هم فکر نمی کرد که نساجی در لیگ برتر دچار چنین چالش هایی شود.

? در این میان جای مالک اصلی نساجی مازندران خالیست و ایفای نقش نمی کند؛ هواداران نساجی. هواداران نساجی که طی سال ها نشان داده اند در بزنگاه های تاریخی پشت تیم خود هستند، حالا با رخوت و انفعالی بی سابقه نشسته اند تا بازیچه اخبار ضد و نقیض شوند. هوادار نساجی جسم بی رمقی شده است که برای رهایی از دردی که می کشد هیچ کاری نمی کند.

? قول معروفی است که می گوید 《جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی، برخیز و شمع روشن کن》. لعنت فرستادن به تاریکی در تلگرام و اینستاگرام کاری از پیش نمی برد. باید جمع هواداری نساجی بر سر یک راهکار به توافق برسد و آن را اجرایی کند. از دیدار با استاندار، مالکان تیم، نمایندگان مجلس، شورای شهر، فرماندار و کارهایی از این قبیل شروع کنند تا قائله خاتمه پیدا کند و از فروپاشی تیم جلوگیری شود. تا هوادار خودش را وارد ماجرا نکند و خواسته اش را که همان سربلندی نساجی است مطالبه نکنند، همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد و تنها درد و رنج این کشمکش ها نصیبش خواهد شد. نمی خواهیم بدبین باشیم اما اگر مالک واقعی نساجی دست نجنباند ره به ترکستان است.

✏️ ساسان طالبی

Middle Add

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بهترین سرمربی تاریخ نساجی را انتخاب کنید
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
  • رای: 0%
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

نساجی از نگاه آمار

#نامgoal
1 گیورگی گِوِلِسیانی 3
2 محمد عباس‌زاده 2
3 علی اصغر عاشوری 2
4 محمد مهدی نظری 2
5 سجاد آشوری 2
6 فرشاد فرجی 1
7 محمد میری 1
8 مهرداد عبدی 1
9 رحمان جعفری 1
#نامassist
1 سجاد آشوری 3
2 فرشاد فرجی 2
3 حمیدرضا دیوسالار 1
4 علی اصغر عاشوری 1
5 محمد آبشک 1
6 مجتبی ممشلی 1
7 آرفنگ دافه 1
#نامYCRC
1 علی شجاعی 4 1
2 فرشاد فرجی 4 0
3 حامد لک 4 0
4 حمیدرضا دیوسالار 3 0
5 محمد آبشک 3 0
6 مجتبی ممشلی 3 0
7 امید سینگ 2 0
8 محمدمهدی نظری 2 0
9 احمد عبدالله‌زاده 2 0
10 ابوالفضل علایی 1 1
11 علی اصغر عاشوری 1 0
12 رحمان جعفری 1 0
13 گیورگی گِوِلِسیانی 1 0
14 محمد میری 1 0
15 محمد عباس‌زاده 1 0
16 مهرداد عبدی 1 0
17 آرفنگ دافه 1 0
#نامCR
1 احمد عبداله‌زاده 1366
2 محمد آبشک 1329
3 فرشاد فرجی 1304
4 سجاد آشوری 1281
5 حامد لک 1260
6 حمیدرضا دیوسالار 1208
7 علی اصغر عاشوری 1207
8 مجتبی ممشلی 1182
9 گیورگی گِوِلِسیانی 1170
10 حامد شیری 810
11 محمد عباس‌زاده 794
12 محمد میری 749
13 مهرداد عبدی 688
14 امید سینگ 595
15 علی شجاعی 439
16 رحمان جعفری 389
17 محمدمهدی نظری 314
18 محمد امین رضایی 270
19 شاهین مجیدی 244
20 لاشا توتادزه 180
21 محمد عرفان معصومی 63
22 آرفنگ دافه 58
23 ابوالفضل علایی 45
24 محمدصادق بارانی 30
25 احمد نعیمی 0
side add 1
Your_ADD_120*400