چاپ کردن این صفحه

بررسی گل‌های زده نساحی در هر 15 دقیقه

تبَریکا - نساجی مازندران در لیگ هجدهم در کدام یک از ۱۵ دقیقه بازی عملکرد بهتری در گلزنی داشت؟ با بررسی گل‌های نساجی مشخص می‌شود در دو بازه پایانی بازی‌ها نساجی به وضوح تیم خطرناک‌تری در لیگ هجدهم بود.

 

عملکرد نساجی مازندران در هر ۱۵ دقیقه در گلزنی به شرح زیر است:

▫️ دقیقه 0 - 15 (4)

▪️ دقیقه 16 - 30 (4)

▫️ دقیقه 31 - 45 (2)

▪️دقیقه 46 - 60 (3)

▫️ دقیقه 61 - 75 (8)

▪️دقیقه 76 - 90 (8)

 

 تبَریکا؛ رسانه‌ی خبری تحلیلی فوتبال مازندران

Middle Add