چاپ کردن این صفحه

اینفوگرافیک ویژه تبریکا؛ کاپیتان به تفکرات مربی نزدیک شد!

 تبریکا - آماری که متریکا از عملکرد محمد عباس‌زاده در بازی مقابل نفت آبادان منتشر کرد نشان می‌دهد کاپیتان نساجی تلاش زیادی می‌کند که خودش را به تفکرات نکونام نزدیک کند. مهاجم هدف نساجی، جنگندگی را به فوتبالش اضافه کرده و در این مسابقه ۸ نبرد موفق ثبت کرده است. عباس‌زاده چهار مرتبه به هوا پرید و قبل از نفتی‌ها، ضربه سر اول را زد. همچنین محمد تلاش زیادی کرد که به دفاع نساجی هم کمک کند و ۵ مرتبه در این عملکرد موفق بود. آمارهایی که در نهایت منجر به این شد عباس‌زاده در نمرات متریکا، پنجمین بازیکن برتر نساجی لقب بگیرد.

Middle Add